24-7

Maandag t/m zondag

De Geer 1

4284WV Rijswijk (NB)

+31(0)183-309993

Welkom bij ARSC. Wij hebben meer dan 35 jaar ervaring.

24-7

Maandag t/m zondag

De Geer 1

4284WV Rijswijk (NB)

+31(0)183-309993

Over ARSC

Automotive Retail Services Consultants (ARSC) adviseert en ondersteunt ondernemers in de automotive bij alle mogelijke strategische en tactische vraagstukken.
Door de veranderingen die de branche momenteel ondergaat, naar innovatieve mobiliteit oplossingen, stelt dit het ondernemerschap op de proef.
De partners van ARSC werken onderling nauw samen en staan op een no nonsens wijze opdrachtgevers met de programma’s STAP en STAMP bij.

Profiel
ARSC heeft door jarenlange ervaring deze programma’s ontwikkeld voor ondernemers. Deze zijn gebaseerd  op strategische, tactische, operationele, financiële en juridische diensten. De modulaire diensten zijn beschikbaar voor alle spelers in de automotive en leiden tot hernieuwde toekomstbestendige strategieën. Daarnaast zorgt elke partner voor een ‘hands on’ implementatie, zodat u daadwerkelijk wordt geassisteerd in de koers, die gezamenlijk is bepaald. Deze modulaire programma’s hebben  in de uiterst snel wijzigende marktomstandigheden direct een waarneembare toegevoegde waarde voor uw onderneming.

Als uw organisatie voor strategische keuzes of tactische ondernemersvraagstukken staat, dan zijn wij gaarne bereid om dit in een afstemmingsgesprek met u door te spreken. Neem gerust contact op met ons.

Een afstemmingsoverleg van een dagdeel is onderdeel van ons service pakket en dit kan u gelijk verder op weghelpen in uw zienswijze en verdere stappen binnen uw onderneming.

Partners ARSC:
De partners van ARSC bieden ieder hun eigen toegevoegde waarde binnen ons dienstenpakket. De partners zijn geselecteerd op basis van hun kennis, ervaring en kunde en een goed ’track record’ in hun eigen vakgebied en hebben het vermogen om empathisch en assertief te kunnen communiceren met hun opdrachtgever. Met onze dienstverlening zorgen we voor direct meetbare besparingen binnen uw organisatie. Daarnaast zorgen we dat uw marge verbetert. Een verbeterd bedrijfsresultaat, dat is waar we voor staan!

Communicatie en coördinatie binnen ARSC wordt verzorgd door lead partner Arnold Verhagen.

Partners van ARSC zijn:

  • Pieter Colijn – Juridisch specialist
  • Arnold Verhagen – Lead partner – Coach de Coach, Strategisch- en Operationeel specialist
  • William Verheijen – Financieel specialist

Werkwijze
Wij starten iedere opdracht met een oriënterend overleg. Dit is nodig om duidelijkheid te scheppen over uw wensen en de uiteindelijke opdracht. Gedurende dit overleg wordt bekeken of de kennis van ARSC aansluit bij het vraagstuk binnen uw organisatie. Uiteraard vindt uitvoering daarvan alleen plaats onder geheimhouding.

Aan de hand van het vooroverleg wordt een uitgewerkte offerte opgemaakt waarin wordt opgenomen:

  • Situatieschets
  • Behoefte en doelstelling
  • Opdrachtformulering
  • Plan van aanpak en implementatie van de opdracht
  • (Rand)Voorwaarden
  • Prijsstelling

Elke opdracht wordt volgens een projectplanning opgestart, uitgevoerd en afgewikkeld. Uw doelstelling voor de opdracht zal in een ‘klant-leverancier’-verhouding worden gerealiseerd, middels een gedegen opstart, professionele uitvoering en communicatie.

Tijdens de opdracht houdt ARSC u uiteraard op de hoogte over de voortgang. Directe communicatie tussen u en ARSC is van belang voor het welslagen van het project. De opdracht en het project eindigt met een eindevaluatie en oplevering.

Doel is om iedere opdracht en het daaraan ten grondslag liggende project binnen het gestelde tijdsbestek af te ronden. De tijdsplanning van het project wordt in overleg met u bepaald. Daar waar noodzakelijk wordt met partners, andere organisaties of externe professionals samengewerkt. Dit uiteraard na afstemming en uw akkoord.

ARSC is een handelsnaam van VerhagenConsultancy. Opdrachten die vanuit ARSC door onze partners worden uitgevoerd bij u, zullen in overleg met onze opdrachtgever centraal kunnen worden geadministreerd vanuit VerhagenConsultancy.

Heeft u interesse in de diensten van ARSC of wilt u vrijblijvend meer informatie ontvangen over hoe ARSC uw organisatie van dienst zou kunnen zijn? Neem dan contact op met ons kantoor.

Top