It is lonely at the top!

Het zijn van ondernemer is vaak een bewuste keuze, voortkomend vanuit passie. De wil om iets neer te zetten vanuit het gevoel van onafhankelijkheid en de ambitie om het verschil te kunnen maken. U als ondernemer wordt dan toch regelmatig geconfronteerd met zaken waar u net niet voldoende of geen kennis van heeft. Die kennis, ervaring en krachten op de achtergrond geven u dan net het vertrouwen en het niet te hoeven worden afgeleid van ‘bijzaken’, zodat u zich kunt richten op uw ‘core-business’ en talent. ARSC zal u ondersteunen bij het nemen van keuzes en beslissingen. Uiteraard bepaalt u zelf welke keuze u maakt.

De markt waarin u onderneemt, verandert snel en ook uw concurrenten maken keuzes. Het succes van het merk, concept, label of franchise dat u voert is nu eenmaal aan veranderingen in de tijd onderhevig. Er zijn altijd nieuwe vragen en behoeften bij klanten. Hoe daar mee om te gaan, kan een moment van bezinning nodig zijn. Specifieke zaken, zoals o.a. financiën of financiering, HRM, ICT of contracten, vergen dat vakspecialisten op stand by staan.

Nieuwe mogelijkheden dienen zich steeds meer aan. Vragen die u aan u zelf stelt, zijn vaak:
* Is het verstandig er op in te springen?
* Is er voldoende potentieel in mijn bewerkingsgebied?
* Wat zal het verdienmodel zijn en ga ik dat realiseren?
* Heb ik er voldoende verstand van?
* Hoe haal ik de kennis of mensen in huis?
ARSC kan u helpen bij het nemen van deze beslissingen.

Wij doen dit in individuele gevallen of onderwerpen. We kunnen dat ook voor u structureren door bijvoorbeeld op maand of kwartaal basis een bijeenkomst met u te hebben waarin alles wat u als ondernemer bezig houdt, wordt besproken. Wij doen dit op een pragmatisch wijze, met korte lijnen, compact, direct en gericht op succes. Het rendement van deze overleggen, moet zijn, dat het meetbaar is in uw non financiële en financiële doelen en activiteiten en uw persoonlijke positie binnen uw onderneming zal ondersteunen.

Veel bedrijven vragen zich af of zij zich zullen gaan aansluiten bij een concept of franchise. ARSC kan u assisteren bij het nemen van die beslissing. Dit samen met de consequenties in kaart te brengen en te ondersteunen bij de implementatie. Vaak betekent een keuze voor een concept of franchise niet direct dat het aantal klanten toeneemt of stabiliteit garandeert in de huidige klantenportefeuille. Hoe zorg je er voor dat dit toch gebeurt? Vraag het ARSC. Verder is er bij ARSC de kennis aanwezig over het opzetten van een concept, ook hierover kunnen wij bedrijven, importeurs, coöperaties, stichtingen of verenigingen in adviseren.