Aan het stuur van de operatie

De operationele activiteiten van uw onderneming, hebben een goede fundering nodig. De invulling daarvan door uzelf en uw managementteam is van cruciaal belang. Vaak noemen we het wel eens ‘bezig zijn in de waan van de dagelijkse praktijk’. Niets is minder waar! Het volgen van de gang van zaken van de onderneming, de middelen die ingezet worden en het plan erachter als referentie kader leggen de basis voor het succes van uw onderneming.

De optimale inzet van de middelen (o.a. financiën, materialen, informatie en gebouwen)van uw onderneming zijn onderdeel van onze analyses. Uw channelmanagement met social media en internet strategie, KCC (Klanten Contact Centrum) inrichting, enquêtes, remarketing, werkplaatsplanning en alle noodzakelijke middelen om uw onderneming midden in de veranderende markt in positie te kunnen houden, worden met onze consultants nader opgepakt waar nodig en in overleg met u.

Bij de herschikking van uw strategisch en tactisch plan kan een herfinanciering noodzakelijk zijn. De begeleiding van deze herfinanciering kan gelijk meegenomen worden in  de informatieverstrekking en communicatie naar uw aandeelhouder(s) en/of bankier.

Uw onderneming is ooit gebaseerd op een businessplan met de strategie van weleer. Het reviseren er van zal elk jaar opnieuw moeten worden uitgevoerd om zeker te weten dat u de juiste koers nog houdt of bij moet sturen. Na het eenmalig gedegen opzetten van een strategie  vervat in het businessplan, maakt dat u makkelijker  overzicht houdt. Samen met uw managementteam en alle medewerkers weet u wat uw doelen zijn en dat u aan de hand daarvan de Key Performance Indicatoren goed kan volgen met de actuele prestaties. U heeft zelf een maatstok om de onderneming te kunnen volgen en leiding te geven. Best een comfortabel gevoel.

Uiteraard is het van belang om de juiste gegevens uit de markt te halen om te bepalen wat de potenties zijn, concurrenten, ontwikkelingen en data die verder van belang zijn. Juist de tijdige beschikbaarheid van deze gegevens zijn van essentieel belang om  de door u gestelde doelen te realiseren.  Een belangrijk onderdeel daarvan moet zijn uw eigen MIS (Management Informatie Systeem) rapportage die als mede indicator tot de juiste inzichten leidt.

Het opzetten van een strategie en de juiste tactieken die daarbij horen is één, maar het uitvoering daaraan geven is twee. De wijze waarop de diverse processen in alle delen van de onderneming vorm worden gegeven zijn cruciaal voor de medewerkers om goed te kunnen presteren. Bij deze activiteiten spelen de partners met eenvoudige toetsing- en communicatiemomenten, om het geheel goed te kunnen blijven volgen, voor u een adviserende rol.

Wij verzorgen dat er bij diverse omstandigheden gezorgd kan worden voor tijdelijke bedrijfsopvolging of overbrugging van een cruciale management positie. Onze consultants en de aan onze verbonden samenwerkende partijen zijn ‘vak volwassen’ om bij een dergelijke gelegenheid een dergelijke interim positie voor u in te vullen.