Ondersteunende diensten voor automotive executives 

Met deze vijf generieke modulaire diensten ondersteunen de partners van ARSC u in Coach de Coach, Financiële, Juridische, Operationele en Strategische vraagstukken. Afhankelijk van de vraagstelling zal vanaf het begin uw ‘lead’ partner uw aanspreekpunt zijn. Afhankelijk van het onderwerp en de omvang van de vraag, zal gelijk de vakspecialist actief betrokken kunnen worden in de uitvoering, toewerkend naar het beoogde eindresultaat voor u.