Good governance

Het lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het allerminst. In een snel veranderende en transparantere wereld wordt u  als bestuurder en toezichthouder overspoeld door tal van complexe vraagstukken. Van strategische keuzes, fusies, overnames, management buy-outs en opvolging. Of nieuwe wet- en regelgeving, stroef lopende samenwerking binnen uw bestuur, of toezichthouders. Kritischevragen of klachten van C2B en B2B klanten, de media of andere stakeholders. U kunt niet anders dan uw verantwoordelijkheden serieus nemen. Good governance en juridische back up zijn daarom een cruciaal element in de dagelijkse gang van uw onderneming.

Al uw lopende contracten worden vanuit een juridisch perspectief bekeken. De uitkomsten worden overzichtelijk in beeld gebracht.

Uw onderneming wordt vanuit governance oogpunt tegen het licht gehouden. Kloppen de formele lijnen tussen bestuurder(s), commissarissen en aandeelhouders.

De uitkomsten van de governance check worden, indien gewenst, omgezet in een helder stappenplan om de governance in lijn te krijgen met met de formele en materiële eisen.

Uw onderneming wordt vanuit juridisch perspectief beoordeeld of deze gereed is voor opvolging, fusie of verkoop. Er wordt een helder stappenplan opgesteld om de uiteindelijk beoogde situatie te bereiken.

U twijfelt of u een contract moet aangaan of u twijfelt of u een contract moet verlengen. Er wordt voor u helder in beeld gebracht wat de consequenties zijn als u dat doet of niet doet. Door u gewenste wijzigingen worden juridisch vertaald en voorgelegd aan de wederpartij.

Conflicten zijn van alle dag. Met een gecertificeerde mediator kan voorkomen worden dat de zakelijke relatie onwerkbaar of onhoudbaar wordt.