Succesvol ondernemen maakt sturen op cijfers onontbeerlijk

Succesvol beslissen met gefundeerde managementinformatie. Naast uw core business heeft uw bedrijf te maken met de onderliggende becijfering. Met een deskundige implementatie, analyse en sturing, kunnen de cijfers meer rendement brengen binnen uw onderneming. Uw visie en intuïtie blijven onontbeerlijk voor het ondernemerschap. Soms moeten er risico’s genomen worden en dan is het prettig te weten of dit acceptabel zal zijn voor uw bedrijf. En wat levert het uiteindelijk op? Vraagstukken waar u een antwoord op moet hebben.

Het opzetten, verbeteren of aanpassen van het management informatie systeem waarmee de performance van het bedrijf periodiek gemonitord kan worden.

Bedrijfsprocessen worden kritisch bekeken en geanalyseerd met als doel de ondernemer te ondersteunen in de voortgang van zijn onderneming in samenspraak met de betrokken afdelingen en managers.

Een (meerjaren)plan wordt op basis van de vastgestelde doelstellingen uitgewerkt en (financieel) meetbaar gemaakt, zodat de periodieke management rapportages hiermee vergeleken kunnen worden. Tevens kunnen er daar waar nodig, corrigerende maatregelen worden genomen.

Doorrekenen wat het effect is van gewijzigde c.q. aangepaste uitgangspunten of marktomstandigheden op de bedrijfsdoelstellingen, is onderdeel om uw onderneming te kunnen volgen op kwartaal basis en doorrekening op basis van 3+9, 6+6 en 9+3 maanden inzichtelijk te maken.

Voor de onderneming is het cruciaal om op basis van het businessplan / budget in beeld te brengen hoe de (maandelijkse) kasstro(o)m(en) zich ontwikkelen. Uw eigen vermogen ten opzichte van uw vreemd vermogen (financiering) kan daarmede nauwgezet gevolgd worden en bij bijvoorbeeld seizoenpatronen, makkelijker bespreekbaar worden gemaakt voor piek financiering bij uw bank met de juiste onderbouwing en horizon.

Ondersteuning van de financiële afdeling; dit kan zijn op projectbasis (implementatie / overgang van/naar nieuwe systemen) of voor langere periode in de vorm van begeleiding / coaching.

Bij een (tijdelijk) ondercapaciteit van uw financiële functie is het mogelijk één van onze (geselecteerde) partners in te huren.

Binnen uw onderneming is uw hardware en de inrichting en interne samenhang van uw DMS met eventuele software interfaces met derden en uw VOIP voor een single en multipoint onderneming  en dus uw platform waarvan af u uw onderneming ingericht heeft voor uw omnichannel activiteiten, cruciaal. In deze samenhang ondersteunen de partners van ARSC om u daar waar noodzakelijk adequaat met ideeën en uitvoering verder te helpen.

De personele invulling door uw medewerkers vormgegeven binnen uw onderneming en de efficiënte en productieve support van hen, zijn cruciaal als middel om uw doelstellingen te bereiken. De begeleiding van uw HRM activiteiten daarbij wordt in samenspraak met onze consultants uitgevoerd.

Wij hebben een samenwerkingsverband met een fiscale specialist, die indien gewenst voor bepaalde (deel)trajecten ingezet kan worden.