Ons programma STAP staat voor Strategisch en Tactisch Analyse Programma. Dit programma is voor u als directie en voor uw management bedoeld om de in te zetten middelen met elkaar vast te stellen. Er wordt na de analyse gekozen uit diverse alternatieven. Uw tactische beslissingen bestrijken een periode van één tot maximaal vijf jaar (korte en middellange termijn).

Deze beslissingen die op tactisch niveau genomen worden, moeten bijdragen aan de door u te volgen strategie op langere termijn.

Een idee vorming: beslissingen over o.a. pricing zijn tactisch, over uw producten of diensten strategisch.  Wat is de samenhang en wat is uw toegevoegde waarde in uw verzorgingsgebied en dus marktbenadering naar uw klanten.

Uw tactiek bestaat op haar beurt weer uit meerdere operationele beslissingen op kortere termijn. Deze tactiek beweegt zich tussen uw strategie en de operationele beslissingen. Uw plan er naar toe is onderdeel van ons analyse programma.

De diensten die vanuit ARSC tot uw beschikking staan, zijn modulair. Deze kunnen dus separaat of in een samenhang voor u worden uitgevoerd.