Een koers uitzetten en volgen, is geen sinecure

De strategie van uw onderneming kan vele uitdagingen en ambities met zich meebrengen. Een adequate voorbereiding en diverse activiteiten die hier bij komen kijken, ondersteunen u in uw visie en onderbuik gevoel, om zeker te weten dat de koers die ingezet gaat worden de juiste zal zijn en uw team zal motiveren om als ‘duwers’ mee te gaan in de uitvoering ervan. In diverse strategische momenten kan onafhankelijke ondersteuning bijdragen aan de snelheid van implementatie en de onderneming innoverend te houden ten opzichte van andere spelers in de markt.

De afbeelding onderaan deze pagina geeft aan waar uw bedrijfsplan voor uw strategie en tactiek voor staat. Uiteraard kunnen hieruit onderdelen van behandeld worden. De ideevorming in deze afbeelding kan u ondersteunen in datgene waar u een beslissing in wilt gaan nemen en waarin u support zou willen hebben.

In de eerdere aanpak bij het programma STAP, wordt dit nader toegelicht.

Het samenwerkingsverband met de consultant van VerhagenConsultancy, levert een scala aan research mogelijkheden die uw onderneming kan ondersteunen bij inzichtelijkheid in bepaalde zaken en daardoor besluitvorming vereenvoudigd.

Door het brede netwerk wat is samengesteld uit alle contacten die beschikbaar zijn vanuit de partners, maakt dat het leggen van verbindingen en het leggen van contact met derden in de markt voor uw onderneming een ondersteuning kunnen zijn in ‘samen kom je verder’.

Deze titel geeft aan dat een samenwerking en versterking van de posities ook tot stand kan komen door strategisch met een derde in de markt afspraken te maken. Dit door het opzetten van bijvoorbeeld shared service centres (disciplines en afspraken samen te bepalen), huisvesting delen of andere slimme benaderingen in het bewerken van de markt en regio. Door het ‘out-of-the-box’ denken en boven de onderneming ‘helikopteren’ met de ingezette analyses, kan er met sparren en ontwikkelde ideeën met derden soms tot verrassende mogelijkheden worden gekomen, die versterkend voor beiden kunnen gaan werken. De huidige tijd vraagt ook om dit soort benaderingswijzen.

Bij de ontwikkeling van uw tactiek en strategie, maar ook bij juridische, operationele en financiële zaken, komt het aan op de juiste wijze van implementatie van de veranderingen. Deze kunnen alleen worden uitgevoerd met een helder plan van aanpak. Onze consultants zetten deze gedachtebepalingen gelijk voor u klaar, opdat er adequaat te werk wordt gegaan.

Voorbereiding van projecten en het plan van aanpak erachter, kan door de kennis en ervaring ‘off the shelve’ met u worden opgepakt. Vanwege de generalistische kennis van zaken opgebouwd door de vele opgedane ervaringen, kan de uitvoering van een project adequaat voor u worden ontwikkeld en begeleid.

In de eerdere aanpak bij het programma STAMP, wordt dit nader toegelicht.

Bij alle activiteiten die u gaat ontwikkelen, is de voorbereiding essentieel. Het is van belang dat deze stappen voor een ieder binnen uw onderneming en voor u helder zijn.  Wie neemt en heeft de leiding en met welke bevoegdheden. En hoe wordt de voortgang onderling afgestemd.

Deze stappen zijn bepalend voor het succes van elke actie die u binnen en met uw onderneming uitvoert.

De voorbereidingen voor een overname, fusie of verkoop van uw onderneming. Het totale plan van aanpak is cruciaal voor een succesvolle afronding. Pre-due diligence door u met onze partners op voorhand uit te voeren is onderdeel van onze diensten, dit om te zorgen dat er mogelijke correcties nog kunnen worden uitgevoerd. De begeleiding van de opvolgende due diligence door een derde (potentieel kopende of samenwerkende partij) en de begeleiding en afronding van deze activiteiten worden door de betreffende partner(s) van ARSC in nauwe samenspraak met u uitgevoerd.