Je onderneming in de hand hebben en houden.

Ik heb het allemaal al geregeld! Hardware en software, alles is op orde. Maar is ‘de backbone van mijn onderneming’ wel klaar voor de toekomst? Het hart van de organisatie en dus de gereedschappen waar we tegenwoordig mee werken, dekt die de processen en de werkmethodiek voor mijn medewerkers wel goed af? Dit om aan de behoeften van onze klanten te kunnen blijven voldoen? Vaak kan een eenvoudige scan leiden tot voortschrijdend inzicht. Het stroomlijnen van de interne processen, kan u mogelijk de versnelling opleveren, die u nu ervaart als remmende factor. JDS bedrijfsautomatisering is in vele casus binnen de automotive van betekenis.

Bedrijfsautomatisering
Tot bedrijfsautomatisering rekenen wij het totaal aan diensten en producten dat voor een MKB-ondernemer de mogelijkheid biedt om zijn/haar zorgen betreffende ICT onder te brengen bij en/of uit te besteden aan JDS.
JDS start dan ook met de infrastructuur. We verzorgen vanaf ontwerp de levering als ook de volledige implementatie van het ICT-netwerk.
Na de implementatie beheren wij gedurende de life-cycle permanent (24*7)het netwerk zodat dit up to date beschikbaar is en blijft voor de groep van gebruikers.

Managed Services

Het beheer geschiedt veelal van afstand en valt onder de dienst Managed Services/JORIS. JORIS staat hierbij voor: “JDS Ontzorgt Registreert Inventariseert en Stabiliseert uw ICT-infrastructuur.”
Het is niet alleen het netwerk en het beheer daarvan, ook de levering van een administratieve organisatie die met het Nederlandse product KING wordt ingericht behoort tot onze standaard dienstverlening.

Cloud

Voor klanten waarbij (een deel van) de applicaties geschikt zijn voor Cloud-omgeving en waarvoor geen uitgebreide infrastructuur meer op de eigen locatie aanwezig hoeft te zijn, bieden we de Cloud-diensten, ook vanuit het eigen datacenter van JDS.

Telefonie

Als we spreken over een ICT-netwerk dan bieden we daarbij ook de mogelijkheid om de telefonie digitaal te gaan verzorgen. Via de ‘telefonie over uw eigen netwerk-dienst’, maakt u gebruik van Voice Over Internet Protocol en is uw telefooncentrale een applicatie op uw server dan wel gebruikt u telefonie via de Cloud.
Ook voor deze dienst biedt JDS een scala aan mogelijkheden, zowel voor de software als ook voor de telefonie gebonden hardware.

Automotive planning
Via de productfamilie Plan-IT heeft JDS een aantal software-producten ontwikkeld en binnen de markt van zowel merkdealers als universele autobedrijven geïmplementeerd.
JDS richt zich met haar software-producten specifiek op planningsvraagstukken in het aftersales werkveld en heeft recent de uitdaging opgepakt ook in het pré sales werkveld vraagstukken op het gebied van planning aan te pakken.
Daarnaast is zij ook actief met software-producten binnen de autoschade-wereld.
De focus van JDS ligt hierbij altijd én enkel op het aspect van planning, overige functionaliteiten die deel uit maken van een DMS, GMS of SMS behoren niet tot het werkgebied van JDS.

Plan-IT

De software-producten van Plan-IT zijn:
– Plan-IT Werkplaats
– Plan-IT Online
– Plan-IT Welkom
– Plan-IT Proefrit
– Plan-IT Schade